Stranica je sufinancirana sredstvima iz Europske unije

Zdravstvena ambulanta i ljekarna Šemovec

Građevina: Zdravstvena ambulanta i ljekarna
Investitor: Općina Trnovec Bartolovečki
Lokacija: Šemovec