Stranica je sufinancirana sredstvima iz Europske unije

Kristova crkva Varaždin

Građevina: Nadstrešnice, toranj
Investitor: Kristova crkva Varaždin
Lokacija: Varaždin