Stranica je sufinancirana sredstvima iz Europske unije

Skladišna hala s aneksom Veting

Građevina: Skladišna hala s aneksom
Investitor: Veting d.o.o. Varaždin
Lokacija: Varaždin