Stranica je sufinancirana sredstvima iz Europske unije

Farma svinja Agro-farmer

Građevina: Farma svinja do 300 uvjetnih grla s pratećim sadržajima
Investitor: Agro-farmer d.o.o.
Lokacija: Sesvete Ludbreške