Stranica je sufinancirana sredstvima iz Europske unije

Govedarska farma Sačer

Građevina: Govedarska staja za 40 muznih krava
Investitor: Poljoprivredno gospodarstvo Sačer Ivanka i Cukor Josip, Imbriovec Jalžabetski
Lokacija: Imbriovec Jalžabetski