Stranica je sufinancirana sredstvima iz Europske unije

Farma svinja Vrček

Građevina: Svinjogojska farma za 205 uvjetnih grla
Investitor: Vrček Dalibor, Črnec Biškupečki
Lokacija: Črnec Biškupečki