Stranica je sufinancirana sredstvima iz Europske unije

Sanacija hale za održavanje željezničkih vozila HŽ

Građevina: Sanacija hale za održavanje željezničkih vozila
Investitor: HŽ – Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb
Lokacija: Varaždin