Stranica je sufinancirana sredstvima iz Europske unije

Rekonstrukcija poslovnih prostora HGK

Građevina: Rekonstrukcija poslovnih prostora
Investitor: HGK Županijska komora Varaždin
Lokacija: Varaždin