Stranica je sufinancirana sredstvima iz Europske unije

Peradarske farme Koka

Građevina: Peradarske farme – brojlerske, puranske, matične
Investitor: KOKA d.o.o. Varaždin
Lokacija: Varaždinska županija